د پاڼې محتوا

شعرونه


غزل

څه به وایو د یو داسي کس په شان کې؟ چې ګټمن دی هر مخلوق ترې په جهان کې د صفاتو اِنتها یې شوې نده؟ چې موصوف دی پ ...

وختونه

هیڅ زړه سوی د زمانې په زړه کې نشته رانه اخلي د کور کلي یاران ورو ورو لا تر اوسه يي لېدو په تمه پایم کاشکې ووی ...

تسلیت

دغم وريځې بياپه شنه اسمان خورې شوې بيــــا د قهره د افــــق لمنې ســــرې شوې نن داوښکــو دريــــابونــــو ...

د رڼا په لټه

ځان مو ونه ليد د هيندارو له بازاره راغلو ړانده هم نه وو، بې امساء په دغه لاره راغلو عجېب وطن و، د مرګ خولې ته ...

خدای پاماني

د ژوندون سخته شیبه خدای پاماني ده د سره اور یوه لمبه خدای پاماني ده یو ناڅاپه یې د تللو شیبه راســـــي یونا ...

ويده موسکا

چې مو په شونډو کې ويده موسکا راويښه نه شي له موږه تللې او خپه رڼا راويښه نه شي سترګې مو باسي او په خوله زموږ م ...