د پاڼې محتوا

شعرونه


  غزل

د دې عار او د دې ننګ خبري مه کړئ پښتنو ورونو! د جنګ خبري مه کړئ د عزت او درناوي خبري زده کړئ  د دوکې او د نیرنګ ...

نظم

ما وې زه په تامین یم ستا له حسنه ماهر شوی ځکه لیکمه سندرې یم له درده شاعر شوی ما وې زه په تا عاشق یم ته زما د ...

ازادي

دا چې ژوند کې مو راغلې ازادي ده یو پیړۍ مونږه لرلې خپلواکي ده یو ملت چې څومره یو او متحد وي هم هغومره یې خپلو ...

نظم

دا داستان زما د ژوند دی چې یو کلي کې پیدا شوم له جوماته تر مکتبه بیا مطیع د خپل مولا شوم مبارز د زمانې وم یو ...