د پاڼې محتوا

شعرونه


غزل

ناست یم د زړه د ړنګ دیوال ترشاه  څه به مې حال وي ؟ ددې حال ترشاه ترشـاه یې نیمه ځمکه وښـویده ویې ښویده په څـڼ ...

غزل

تازه غزل د غربت زور لوي لوي سړي ماتوي يويو پريږدي يويو بيخي ماتوي په دې ماشوم ګوره سبق ووايه بې علمي مخ د ...

غزل

پوره اووه کاله مې ونه لیدې لا مې تر ننه هم لیدلې نه یې خو په خیالاتو کې مې تل اوسیږې لا مې ګوګل کې یې، ترې تللې ...

غزل

څوک  دي د  ښار,  څوک د کړنګ شازلمي دلته  یې  وژني,  په  بار  بار  ځوانان مې که  دی  طالب, که  مې   عسکر دې وطن ...

غزل

پیغلې په خوند خوند په اتڼ کې تاووي لاسونه ته وا په ګلو کې وړي ګلو کې راوړي لاسونه راشـه له شـاه راباندې ستـر ...

غزل

بیا مې سترګو، نه د اوښکو باران درومي چې له څنګ مې نازولي یاران درومي پرون ټول سره په یو محفل کې ناست وو نن یا ...

غزل

په اوښکو، درد ، په مرګ ، تيارو کې هم روښان پاتې يم عجبه نه ده؟ دومره سختو کې هم ځوان پاتې يم   څه د حسينو بهانو ...

شعر

سنګر روژه دی د ممبر روژه ده هم د طالب هم د عسکر  روژه ده موريې په اوښکو روژه ماتی کوي چې  د بچي يې په سنګر روژ ...

خپله ګنا

دنیا د اوښکو فوارو اخیستې د ژوند خوښي رانه جګړو اخیستې داسې شېبه نشته له غم بېغمه د غم نړۍ مو په پیسو اخیستې ...