د پاڼې محتوا

سیاسي


بياهم ملي جبهه

د برهان الدين رباني په مشرۍ د خلکو د ديموکراتيک ګوند د دواړو اړخونو د يو شمير شخصيتونو، د کمونستي رژيم د توکميز ...