د پاڼې محتوا

سیاسي


راپاڅئ

دلويې پكتيا دادبي ټولنې له ملاتړ څخه مننه چه دښاغلي ننگ په اړوند يې كړى دى كورودان كورودان! همداسي چه نورې ټول ...

گيډى لښتې نه ماتيږي

خوږو لوستونكو!زما له مطالبو سره تاسي ټول ښه اشنا ياست ښه پوهيږئ چه څه ليكم اودچا لپاره يې ليكم اوڅه مېچه ليكلي ...

پهلوان زنده خوش است

دا دی نن بيا د لسګونو معصومو ښځو ، ماشومانو ، ځوانانو او سپين ږيرو د وحشيانه وژنو او ټول وژنو نندارې ته ناست يو ...