د پاڼې محتوا

سیاسي


وخت لا نه دى تير كرزى صيب!

كه په غټو بلا وو دي زور نه رسيږي دا واړه جنايتكاران خو دخپل ناوړه عمل په سزا ورسوه كه نه !؟ پوليسو دڅانگي قاتل ون ...