لڼډې کیسې
رخشانه (لنډه کيسه)  
لڼډې کیسې

رخشانه (لنډه کيسه)  

افطار نزدیک است؛ من بر نمی گردم! (لنډه کيسه)
لڼډې کیسې
تمه (لنډه کيسه)
لڼډې کیسې

تمه (لنډه کيسه)

   بې له مینې زما پاتې شاعري ده
لڼډې کیسې

  بې له مینې زما پاتې شاعري ده

بوډۍ (لنډه کېسه)
لڼډې کیسې

بوډۍ (لنډه کېسه)

رئيس
لڼډې کیسې

رئيس

شلګون ( لنډه کیسه)
لڼډې کیسې

شلګون ( لنډه کیسه)

  ناراضه بوډۍ
لڼډې کیسې

  ناراضه بوډۍ

(يوه ټکه (لنډه کيسه
لڼډې کیسې

(يوه ټکه (لنډه کيسه

  دیموکرات پلار
لڼډې کیسې

دیموکرات پلار