روهي خبرې کوي - Rohi Talks
سرور دانش دې لومړی دا پنځه پوښتنې ځواب کړي بيا دې احمد شاه بابا، غازي امان الله خان او سردار داود خان ته دیکتاتوران ووايي 
روهي خبرې کوي - Rohi Talks
د غوايي اوومه (۷) او اتمه (۸)؛ څه توپير يې ترمنځ؟ ګټې، زيان او اغېز يې!
روهي خبرې کوي - Rohi Talks
ولې له مشورتي لويې جرګې سره پرېکون؟
روهي خبرې کوي - Rohi Talks

ولې له مشورتي لويې جرګې سره پرېکون؟

ولسمشر غني به د شته چلنجونو پر وړاندې څومره مقاومت وکړي؟
روهي خبرې کوي - Rohi Talks

ولسمشر غني به د شته چلنجونو پر وړاندې څومره مقاومت وکړي؟

د ولسمشر غني سياسي تېروتنې څه دي او د زورواکو پر وړاندې يې سياست څومره بريالی دی؟
روهي خبرې کوي - Rohi Talks