د پاڼې محتوا

ادبي ټوټې


محتاط ته

تا خو څه غوښتل مګر په تته ژبه. تا څه ویل مګر په زړه کې دی پاتی شول. ته څه اوریدل مګر په مغشوش ډول. تا څه احساس کولو ...

ادیب ته

زه نه پوهیږم چې ته ادب ته به علم قایل یې او که په صنعت؟ ته ادب حقیقت ګڼې او که تعبیر؟ ادب د ادب دپاره غواړې او که ...

زړه ته

ترڅو به د خپلې هوا او هوس دپاره دومره مشکلات زغمې؟ ته! هو ته! په ياد لرې؟ هغه خاطرات، هغه ورځې او شپې، هغه خواږه ...

خوږې شېبې

موږ د طبعیت له مزاجه سره خپلې طبعې ساتلې؛ خو بیا هم په دې نه توانېدو، چې د ژوند خوږې شېبې ځان ته انځور کړو. د طبع ...

ګل ورژېد

د مور له ستوني يې ډوډۍ نه تېرېده، خپل سره لاسونه يې مخ ته نيولې وو، پر مخ يې اوښکه ورغړېده، څړپ کاسې ته ولوېده. ...

نثري ټوټۀ!

سپین ږیري بابا دې چایو پېاله پر ځمکه کیښودۀ؛ تکیه یې ووهلۀ .ترڅنګ ایښې راډیو ته یې لاس کړ، د خلاصولو تکمۀ یې کیک ...