د پاڼې محتوا

ادبي ټوټې


د مور دعا

اجمیرپه نازکو لاسونو د خپل ذهن انځور په نمجنو خاورو کې ښکاره کولو، د هغه په دغه کار کې یوه هیله نغښتې وه، چې وخت ...

ښوونځی 

کوچنۍ د خپل مکتب بکس  نه د ګوډۍ  په بڼه جوړ شوي ګلابي رنګ پنسل پاک  راواخیسته غوښتل یې چې پلاستیک یې ورخلاص کړي ...

وحشت!

وحشت له وحشته ډکه صحنه و، د وار غږ مې واورېده ، چې یو څوک په سپېړه ووهل شول، اودس مې کوه کوزه مې لا لاس کې هماغس ...

خواخوږی

خواخوږی ملګرې پوهیږې! دلته هر څه مجازي دي،نه مینه نه احساس،نه ملګرتیا شته بس ټول یو عادت ګرځېدلي،دلته هر څو ...

ویاړلي زړونه

ویاړلي زړونه د ویاړلي زړونو خاوندان چې تر ټولو نیکمرغه خلک ګڼل دي، کم موندل کیږي.د دې خلکو ذهنیت له نورو توپي ...