ګونګسې
متحده عربي امارات: ایران مونږ ه د برید ګواښ نه دی کړی
ګونګسې
سرچينې: جمعيت او جنبش ګوندونه د حکومت د پرځولو هڅې کوي
ګونګسې
ظاهر قدير جميعتی کیږي
ګونګسې

ظاهر قدير جميعتی کیږي

د تروریزم تاثیرات په افغانه ټولنه باندی
ګونګسې

د تروریزم تاثیرات په افغانه ټولنه باندی

جنجالي خبر!
ګونګسې

جنجالي خبر!