افغانستان
عبدالله عبدالله د حامد کرزي غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ 
افغانستان
حنيف اتمر له ولسمشر غني مننه کړې چې باور يې پرې وکړ 
افغانستان
د عبدالله عبدالله ډله: د ټاکنو پايلې بايد لغوه  شي
افغانستان