د نړۍ معتبرې ورځپاڼې
د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (څلور نۍ/چهار شنبه)
د نړۍ معتبرې ورځپاڼې
کېم جونګ اون: د اټومي انرژي پراختيا ته ادامه ورکوم 
د نړۍ معتبرې ورځپاڼې
د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (درې نۍ/سه شنبه)
د نړۍ معتبرې ورځپاڼې

د نړۍ معتبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (درې نۍ/سه شنبه)

جيونيوز: ۲۰۱۹ روسيه کې د ترټولو ګرم کال رېکارډ جوړ کړ 
د نړۍ معتبرې ورځپاڼې
رشيه ټوډې: د ۸۵۰ مېلېونه امريکايي ډالرو پر ارزښت کښتۍ ټکر کړی 
د نړۍ معتبرې ورځپاڼې
د نړۍ متعبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (دوه نۍ/دو شنبه)
د نړۍ معتبرې ورځپاڼې

د نړۍ متعبرو ورځپاڼو ته لنډه کتنه (دوه نۍ/دو شنبه)

العربيه: ايران بر عراق د متحدو ايالتو هوايي بريد ترهګريز عمل بللی دی 
د نړۍ معتبرې ورځپاڼې
رشيه ټوډي: چنيايی ساينس پوه په درې کاله بند محکوم شو 
د نړۍ معتبرې ورځپاڼې
جيو نيوز: افغان طالبانو پر لنډمهاله اوربند هوکړه کړې 
د نړۍ معتبرې ورځپاڼې