علمي او معلوماتي
تور ه نجلۍ څه وايي؟
علمي او معلوماتي

تور ه نجلۍ څه وايي؟

  د سنګاپور د پرمختګ بنسټیز او مهم لاملونه او د افغانستان لپاره یې درسونه
علمي او معلوماتي
 غوره ویناوال جوړیدو څو لارې!
علمي او معلوماتي

 غوره ویناوال جوړیدو څو لارې!

د اغېزمنې رهبرۍ لس عمده ځانګړنې
علمي او معلوماتي

د اغېزمنې رهبرۍ لس عمده ځانګړنې

بې مرزه اوسئ (له ظرفیتونو تاو دیوالونه مو مات کړئ)- د کتاب لنډیز
علمي او معلوماتي
‎څنګه کولی شو پیسې مديریت کړو؟
علمي او معلوماتي

‎څنګه کولی شو پیسې مديریت کړو؟

د پينځو ثانېو قاعده ـ د کتاب لنډیز   
علمي او معلوماتي

د پينځو ثانېو قاعده ـ د کتاب لنډیز  

د عمل فکتور- د کتاب لنډیز
علمي او معلوماتي

د عمل فکتور- د کتاب لنډیز

رنسانس خیالی بقایای تیمور لنگ
علمي او معلوماتي

رنسانس خیالی بقایای تیمور لنگ

 څنګه ليکوالي زده کړو؟
علمي او معلوماتي

څنګه ليکوالي زده کړو؟