علمي او معلوماتي
ویره تر کرونا هم جدي وګڼئ!
علمي او معلوماتي

ویره تر کرونا هم جدي وګڼئ!

 ولې اسمانڅکالۍ د کرونا  او نورو وژونکو ناروغیو لامل دی؟
علمي او معلوماتي

ولې اسمانڅکالۍ د کرونا او نورو وژونکو ناروغیو لامل دی؟

د تاریخ ماضي ‎
علمي او معلوماتي

د تاریخ ماضي ‎

له کرونا وروسته به نړیوال نظم بدل شي
علمي او معلوماتي

له کرونا وروسته به نړیوال نظم بدل شي

د نړۍ لس تاوده هېوادنه
علمي او معلوماتي

د نړۍ لس تاوده هېوادنه

سوريان او غوريان
علمي او معلوماتي

سوريان او غوريان

 پرلیکه (انلاین) زده کړې، ستونزي، مؤقتې حل لاري او د Google Classroom اپلیکیشن پیژندنه
علمي او معلوماتي

 پرلیکه (انلاین) زده کړې، ستونزي، مؤقتې حل لاري او د Google Classroom اپلیکیشن پیژندنه