علمي او معلوماتي
د افغانستان جیو ستراتيژیک موقیعت
علمي او معلوماتي

د افغانستان جیو ستراتيژیک موقیعت

ولې موږ اکثرا سړه هوا کې ساه ګورو؟
علمي او معلوماتي

ولې موږ اکثرا سړه هوا کې ساه ګورو؟

مارتین لوترګینګ د حق او عدالت لپاره فدايې مبارز
علمي او معلوماتي
له هرې وینا ولې د هیبت احساس کوو؟
علمي او معلوماتي

له هرې وینا ولې د هیبت احساس کوو؟

د افغاني ټولنې د دودونو پېژندنه او ارزونه  سيمينار جوړ شو  
علمي او معلوماتي
غواګانې د یو بل سره د موسم او حالاتو په اړه بحث کوي
علمي او معلوماتي

غواګانې د یو بل سره د موسم او حالاتو په اړه بحث کوي

هستوي او شيميايي د تمدن پيړۍ
علمي او معلوماتي

هستوي او شيميايي د تمدن پيړۍ

هستوي او شيميايي د تمدن پيړۍ
علمي او معلوماتي

هستوي او شيميايي د تمدن پيړۍ

زرګونه کاله پخوا پخلی څنګه کېده؟
علمي او معلوماتي

زرګونه کاله پخوا پخلی څنګه کېده؟

فلپين کې اورغورځونه: د کاڼو او شګو ذرې يې تر ۱۵ کليو متره پورته تللې 
علمي او معلوماتي