افغانستان
په کندهار کې چاودنه وشوه
افغانستان

په کندهار کې چاودنه وشوه

اکوادور هم د فلسطين دولت په رسميت وپېژاند
افغانستان

اکوادور هم د فلسطين دولت په رسميت وپېژاند

په شينډنډ کې د امريکايي ځواکونو پر ضد لاريون وشو
افغانستان
ويکیلیکس له مالي ستونزو سره مخ شو
افغانستان