د اونۍ څېره
دوکتور اياز نيازی څوګ وو؟   
د اونۍ څېره

دوکتور اياز نيازی څوګ وو؟   

د شهيد سردار محمد داود خان ژوند ته  لنډه کتنه 
د اونۍ څېره

د شهيد سردار محمد داود خان ژوند ته  لنډه کتنه 

محمد حنيف اتمر څوګ دی؟ 
د اونۍ څېره

محمد حنيف اتمر څوګ دی؟ 

د (نیلسن منډیلا) پر ژوند، سياسي مبارزې او نړيوال انځور لنډه کتنه 
د اونۍ څېره
د مصر پخوانی ولسمشر حسني مبارک ژوند (له زېږېدو تر مرګ)
د اونۍ څېره

د مصر پخوانی ولسمشر حسني مبارک ژوند (له زېږېدو تر مرګ)

صبغت الله مجددي څوګ وو؟
د اونۍ څېره

صبغت الله مجددي څوګ وو؟

د محمد محقق د ځوانيمرګ زوی (باقر محقق) ژوند ليک  
د اونۍ څېره

د محمد محقق د ځوانيمرګ زوی (باقر محقق) ژوند ليک