علمي او معلوماتي
جوړه ويدېدل ، د سړو ماغزه زيانمنوي
علمي او معلوماتي

جوړه ويدېدل ، د سړو ماغزه زيانمنوي

افغانستان كې د لومړي ځل لپاره ميډيا ماسټر پروډكشنز په كا پيل وكړ
علمي او معلوماتي
د كمياوي سرو د اچولو طريقه
علمي او معلوماتي

د كمياوي سرو د اچولو طريقه

جاپان د اختراع کوونکوهېوادونو په کتار کې دويم ځای ونيوه
علمي او معلوماتي

جاپان د اختراع کوونکوهېوادونو په کتار کې دويم ځای ونيوه

پوهانو د ماغزو د لوستو او د نيتونو د پوهېدو دعوا کړې
علمي او معلوماتي

پوهانو د ماغزو د لوستو او د نيتونو د پوهېدو دعوا کړې

د سېډني ښار د وچ کالۍ له ګواښ سره مخ دی
علمي او معلوماتي

د سېډني ښار د وچ کالۍ له ګواښ سره مخ دی

« وېنډوزوېستا » بازار ته راووت
علمي او معلوماتي

« وېنډوزوېستا » بازار ته راووت