شعرونه
نظم
شعرونه

نظم

ازادي
شعرونه

ازادي

هغه وروستۍ ورځ مې چې ولیدلې- نظم
شعرونه

هغه وروستۍ ورځ مې چې ولیدلې- نظم

نظم
شعرونه

نظم

د پسرلي ښکلا، له ښکلي هوډ سره 
شعرونه

د پسرلي ښکلا، له ښکلي هوډ سره 

باران ونه وریده (غزل)
شعرونه

باران ونه وریده (غزل)

زه ساده ومه!
شعرونه

زه ساده ومه!

تېروتنه
شعرونه

تېروتنه

غزل
شعرونه

غزل

ملګرتیا
شعرونه

ملګرتیا