د پاڼې محتوا

علمي او معلوماتي


بوم که بام

د پښتو ژبې لهجې د پښتو ژبې هغه ښایست دی چې د لوی افغان خاورې بېلا بېلې درې پرې ښکلې دي، د ترڅنګ د قام او سیمې ...

ضعف تالیف

په ادبي اثارو او په ځانګړي ډول په شعر کې کلمات او مانا خپل مسوولیتونه لري؟ داسې نه ده، چې مانا او مضمون په تو ...