۲۱مه پيړۍ
تر راتلونکو سلو کلونو به مریخ کې تر یو میلیون انسانان استوګن شي
۲۱مه پيړۍ
د Image, Photo  او Picture تر منځ توپیر په څه کې دی؟
۲۱مه پيړۍ

د Image, Photo  او Picture تر منځ توپیر په څه کې دی؟

اپل پې په چین کې فعالیت پیل کړ
۲۱مه پيړۍ
هغه بې لاسه(معیوب) چې روباتیک لاسونه یې ترلاسه کړل
۲۱مه پيړۍ
پښتو ژبه او لوړه ټکنالوژي
۲۱مه پيړۍ

پښتو ژبه او لوړه ټکنالوژي