ټولنیزې
په بشریت کې د ژوند لار
ټولنیزې

په بشریت کې د ژوند لار

له غمي غمي سيندونو نه په شمار غمي
ټولنیزې

له غمي غمي سيندونو نه په شمار غمي

ناامیدي؛ د ستونزو سرچېنه!
ټولنیزې

ناامیدي؛ د ستونزو سرچېنه!

نک او نق
ټولنیزې

نک او نق

 د ماشوم پر وړاندې د یو ښه پلار دنده!   
ټولنیزې

د ماشوم پر وړاندې د یو ښه پلار دنده!   

د ژوند د معما پنځه لویې برخې (د کتاب لنډیز)
ټولنیزې

د ژوند د معما پنځه لویې برخې (د کتاب لنډیز)

 همدا اوس په بشپړ ډول ژوند وکړئ  
ټولنیزې

همدا اوس په بشپړ ډول ژوند وکړئ  

صالح په یوه شپه دوه زره کورنۍ ودردولې
ټولنیزې

صالح په یوه شپه دوه زره کورنۍ ودردولې