۲۱مه پيړۍ
سمسونګ تر يو کال د LCD توليد وځنډولو 
۲۱مه پيړۍ

سمسونګ تر يو کال د LCD توليد وځنډولو 

روهي په سمسونګ او آيفون موبايلونو کې!
۲۱مه پيړۍ

روهي په سمسونګ او آيفون موبايلونو کې!

د پاکستان حکومت په دولتي ادارو کې واټس آپ او فېسبوک بند کړل
۲۱مه پيړۍ
ګوګل خپل کارکوونکي په کور کېنول 
۲۱مه پيړۍ

ګوګل خپل کارکوونکي په کور کېنول