د بریالیو جوړو شپاړس رازونه

۱ ـــ  شخړه او لانجه د جدایۍ دلیل نه دی.
۲ ـــ  د اړیکې ژمنو ته ژمن اوسئ.
۳ ـــ  د هغې د خوښې وړ څیزونه واخلئ.
۴ ـــ  له کور څخه د وتلو او دغه راز کور ته د ننوتلو پر مهال خپله مېرمن ښکل کړﺉ.
۵ ـــ  کله وخت غوره ده، چې له یو چا سره د مرکې او یا هغه سره د لیدو کتو ژمنه له منځه یوسئ او د خپلې مېرمنې ترڅنګ وخت تېر کړﺉ.
۶ ـــ  د هغې/ هغه له کورنۍ سره د خپلې کورنۍ په څېر چلند وکړﺉ.
۷ ـــ  هر څومره، چې ډېر ووایﺉ، چې درسره مینه لرم، نو غوره ده.
۸ ـــ  د ناروغۍ پرمهال په هغې/ هغه باندې مهربانه واوسئ.
۹ ـــ  د یو بل په نه شتون کې د کور کارونه ترسره کړﺉ.
۱۰ ـــ  له داسې ټوکو څخه ډډه وکړﺉ، چې د سپکاوي بڼه ولري.
۱۱ ـــ  وخت پېژندونکي واوسئ.
۱۲ ـــ  له هغو کسانو سره تُند چلند وکړﺉ، چې ستاسو په خاوند پسې بدې خبرې کوي.
۱۳ ـــ  هغه له خپلو کوچنیو تصمیمونو څخه خبره/ خبر کړﺉ.
۱۴ ـــ  اړیکې او پیغامونو ته یې ځواب ورکړﺉ.
۱۵ ـــ  د خپل ژوند له شریک څخه وپوښتئ، چې خپله ورځ یې څنګه تېره کړې ده.
۱۶ ـــ  په مسافرۍ کې شخړه مه کوﺉ، ستونزې مو د بېرته را ګرځېدو لپاره پرېږدﺉ، مسافري او تفریح مو په هېڅ وجه مه خرابوﺉ.