د ډېپلماټيکو اړيکو په اړه د وين کنوانسيون پښتو ژباړه؛ ۴- برخه: له يوولسمې تر شلمې مادې

يوولسمه ماده: د استازوالۍ  د غړو شمېر 
۱- د استازوالۍ  د غړو د شمېر په اړه د هوکړې د نشتون په صورت کې منونکی دولت کولی شي، چې خپلې کورنۍ اوضاع ته په کتو او د استازوالۍ  د چارو په پام کې نېولو سره د استازوالۍ  د غړو شمېر لېږونکي دولت ته په ګوته کړي. 
۲- منونکی دولت کولی شي چې له توپيري او تعبيضي چلند پرته د يوې ځانګړۍ ډلکۍ مامورينو له منلو ډډه وکړي. 

دولسمه ماده: د استازوالۍ  له ځای بهر د دفترونو جوړول
لېږونکی دولت نه شي کولی چې د استازوالۍ  د دفتر بيرون د منونکي دولت له څرګندې هوکړې پرته کوم بل ځای کې دفتر پرانېزي. 

ديارلسمه ماده: د استازوالۍ  د مشر د کاري دورې پيل 
۱- وروسته له هغې چې د استازوالۍ  مشر خپل باور ليک د منونکي دولت بهرنيو چارو وزارت يا بل اړوند وزارت/ادارې ته تسليم کړي، نو رسمي دنده يې پيليږي. د باورليک کاپي منونکي دولت ته لېږي او هلته په ورتګ سره يې کار شروع کيږي. 
۲- باور ليک يا د باور ليک په کاپي کې د استازوالۍ  د مشر د ورتګ ورځ او نېټه په ګوته شوې وي. 

څورلسمه ماده: د استازوالۍ  د مشرانو/رئيسانو پوړيز وېش
۱- د استازوالۍ  مشران په درېيو لاندې پوړيو يا طبقو وېشل شوې دي: 
الف- سفيران او نونسان (د پاپ لومړۍ درجه استازي) چې د لېږونکي دولت، د دولت د مشر استازي دي؛ د استازوالۍ  نور رئيسان چې د سفير يا نونس سره مساوي وي. 
ب- استازي، مختار وزيران او انترنونسان (د پاپ دويمه درجه استازي) چې د لېږونکي دولت د مشر استازي دي. 
ج- چارسمبال یا شارژدافير چې د منونکي دولت د بهرنيو چارو وزارت استازوالي کوي. 

۲- له تشريفاتو او هرکلي پرته، د استازوالۍ  د رئيسانو يا مشرانو په مقام کې هېڅ ډول نور توپير شتون نه لري. 

پنځلسمه ماده: د استازوالۍ  د رئيسانو د طبقو په اړه هوکړه 
دولتونه د خپلو استازواليو د رئيسانو د طبقو په اړه په خپلو کې سره هوکړې کوي. 

شپاړلسمه ماده: د استازوالۍ  د رئيسانو د کار پيل 
۱- د استازوالۍ  رئيسان چې د هر ټولګي اړوند وي د ۱۳مې مادې اړوند په ټاکل شوې نېټې او ورځ دنده پيلوي. 

۲- د استازوالۍ  د يو رئيس په باور ليک هغه بدلون چې د نوموړي/نوموړې ټولګی/طبقه په کې تغير ونه کړي نور يې په وړاندې کولو کې  کوم توپير نه راځي. 

۳- دغه ماده د پاپ د استازي د کار پيل سره چې منونکی دولت يې کوي يا به يې په راتلونکي کې کوي، کوم اغېز نه لري. 

اووه لسمه ماده: د ډېپلماټيکو استازواليو د غړو ترمنځ وړاندې کونه 
د استازوالۍ   رئيس ډېپلماټيک کارمندان بهرنيو چارو وزارت يا بله کومه اداره چې دغه کار لپاره ټاکل شوې ده، وړاندې کوي. 

اتلسمه ماده: د استازوالۍ  د رئيسانو د منلو تشريفاتي مراسم 
په هر دولت کې د استازوالۍ  د رئيسانو د منلو تشريفات او دا چې د استازوالۍ  رئيسان د هر ټولګي اړوند وي، بايد يو ډول اوسي. 

نولسمه ماده:  لنډمهاله شارژدافير
۱- هر کله چې د ډېپلماټيکې استازوالۍ  د رياست مقام خالي وو او يا هم د استازوالۍ  رئيس ونه شي کولی چې خپله دنده پر مخ يوسي، نو پر ځای يې يو چارسمبال د لنډ وخت لپاره ټاکل کيږي چې کاردار موقت يا Charge d’ affaires interim ورته وايي. د چارسمبال نوم د استازوالۍ  د مشر يا هم د لېږونکي دولت د بهرنيو چارو وزارت له خوا د منونکي دولت بهرنيو چارو وزارت يا هرې بلې هغه ادارې ته ورکول کيږي چې دې برخه کې ورته مسووليت سپارل شوی وي. 

۲- که چېرې د لېږونکي دولت هېڅ ډېپلماټيک کارمند په استازوالۍ  کې شتون ونه لري نو لېږونکی دولت کولی شي چې د منونکي دولت په هوکړې سره د استازوالۍ  د اداري او فني کارمندانو څخه کوم يې د استازوالۍ  د چارو د پر مخ وړنې لپاره وټاکي. 

شلمه ماده: د بيرغ پورته کول او د نښان لګول
استازوالي او د استازوالۍ  رئيس کولی شي چې په خپله د استازوالۍ  دننه، د استازوالۍ  د رئيس د اوسېدو ځای او وړونکو وسايلو باندې د لېږونکي دولت رسمي بيرغ او نښان ولګوي. تبصرې

تبصرې نشته

خپله تبصره مو ولیکئ

تاسو دغه لیکنه شریکولی شئ!

د لیکوال نورې لیکنې
Loading...