مېرمنې ولې خپل خاوند ته خیانت کوي؟

مېرمنې ولې خپل خاوند ته خیانت کوي؟
ګډ ژوند د میني، وفا، باور یو بڼ دی چې ځیني وخت د مېرمنې او یا هم خاوند له خوا وېجاړېږي. دا چې ولې مېرمنې خپل خاوند ته خیانت کوي دلایل یې په لاندې ډول بیانوم.

ـ د غچ اخېستلو احساس، کله چې مېرمنې وغواړي د خپل خاوند د دوکې غچ واخلي، نو غواړي هغوی ته دا احساس ورکړي چې دوکه یا خیانت څومره درد لري، نو ځکه د هغوی سره خیانت کوي.

ـ د خاوند بې پروایي د هغوی په وړاندې، کله چې مېرمنې کومه ستونزه ولري نو کوښښ کوي خپل خاوند ته په غیر مستقیم ډول ووایي، خو که چېري خاوند هغوی ته پاملرنه ونه کړي نو هغوی خیانت کول د حل لاره بولي.

ـ د نا امني احساس او د محبت لږوالی، مېرمنې خوښوي چې د هغوی خاوند د هغوی نه ستاینه وکړي او د هغوی سره مینه ولري. خپله مینه به الفاظو کې هغوی ته بیان کړي، خو کله چې خاوند دا کار ونه کوي نو مېرمنې د مینې د احساس د لږېدو سره مخ کېږي او نورو نارینه وو ته جذب کېږي.

ـ  پخوانیو اړیکو ته پناه وړل، له واده نه مخکي کومې اړیکې چې هغوی په ژوند کې لرلې بیا هم هغو اړیکو ته تګ دی. چې دا په دې مانا نه ده چې هغوی غواړي نوموړي شخص ته لاړ شي بل هغوی غواړي چې هغه پخوانۍ احساس بېرته تجربه کړي.

ـ د اړیکو سړېدنه، کوم احساس چې د اړیکو په پیل کې وي هغه ورو ورو له منځه ځي او مېرمنې د کور نه بهر نارینه وو ته پناه وړي، خو دا ستونزه د حل لاره هم لری هغه دا چې تاسو کولای شی د اړیکو د مینې د ثابت ساتلو له پاره هره ورځ یو بل ۲۰ ثانیو له پاره په غېږکې ونیسی او یا هم یو بل ته د مینې ډک الفاظ وکاروی. تحقیقاتو ثابته کړې ده چې ۲۰ ثانیه په غېږ نېول د انسانانو تر منځ د اعتماد او باور حس زیاتوي.

ـ د ګډ خواص نه درلودل، د نا سالمي کوروالی اړيکي، د کومې ناروغۍ درلودل او همدارنګه د جوړو نه تګ تفریحي ځایونو ته.