لس  هغه تېروتنې چې د انګلېسي ژبې په خبرو او لېکلو کې يې کوی؛ دلته يې سمې او ولولئ  ۱- د married کلمې سره د preposition استعمال: 
- ناسم: She has amarried with a dentist.
- سم: She has married to a dentist.

۲- bore کلمه د ستاينوم او فعال په توګه. هر کله چې غواړي ووايم ستړی وم نو په لاندې ډول د تېروتنې مخه ونېسئ. 
- ناسم: She was boring in the class.
- سم: She was bored in the class.

۳- Every ضمير سره مفرد فعل استمال کړئ. 
- ناسم: Every students like the teacher.
- سم: Every student likes the teacher.

۴- کله چې د Although کلمه استعمال شي نو بيا د but کلمه مه کاروئ. 
- ناسم: Although it was raining, but we had the picnic.
- سم: Although it was raining, we had the picnic.

۵- د from کلمه کټ - مټ پښتو کې د (له) کلمې پر ځای هر وخت نه کارول کيږي. 
- ناسم: I enjoyed from the movie.
- سم: I enjoyed the movie.
يا 
- ناسم: I asked from the teacher
- سم: I asked te teacher

۶- راتلونکې زمانې  سره حال زمانه استعمال کړئ. 
-ناسم: When I will arrive, I will call you.
- سم: When I arrive, I will call you.

۷- د listen  کلمې سره د to کلمه اړينه ده. 
- ناسم: She doesn’t listen me.
- سم: She doesn’t listen to me.

۸-  د پوليس police کلمه جمعه ده او جمعه فعل اخلي. 
- ناسم: The police is coming.
- سم: The police are coming.

۹- د I او me ترمنځ توپير وکړئ. 
- ناسم: My mother wanted that I be doctor.
- سم: My mother wanted me to be a doctor.

۱۰- د always قيد له فعل وړاندې راوړئ.
- ناسم: I go always to school by subway.
- سم: I always go to school by subway.

تاسو دغه لیکنه شریکولی شئ!

د لیکوال نورې لیکنې
Loading...

تبصرې

تبصرې نشته

خپله تبصره مو ولیکئ