دګلاب ګلان مو زړه او اعصاب دواړه قوي کوي

نوې څیړنې ښې چې دګلاب ګلونه د زړه او عصبي ناروغیو سربیره دنورو ناروغیو درملنه کوي.
څیړونکي وایې، د ګلاب ګلونو تازه بوي د زړه او اعصابو د ځواکمنتیا سربیره د بې خوبۍ د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن دي.

د روغتیا پالانو په باور یاد ګلان دسترګو د نظر د تیزوالي سربیره د ځیني نورو ناروغیو ښه درملنه ده او ددې څخه غیر دمینو لپاره دمینې پیغام ورکولو یوه ښه نښه ده.