روغتیايي
کرونا ويروس او حمل لرونکې ميرمنې؛ روغتياپالان يې په اړه څه وايي؟ 
روغتیايي
روغتياپالان: د کرونا ويروس د دويمې څپې شونتيا شته 
روغتیايي

روغتياپالان: د کرونا ويروس د دويمې څپې شونتيا شته