دغه مالوماتي وېډيو کې د ويټامين اي ګټې او هغه خواړه په ګوته شوي چې په پراخه کچه دغه ويټامين لري. د ويټامين اي (E) کمښت وجود په ستونزو کې اچوي؛ دا ستونزې کومې په دې وېډيويي کې يې کتلی شئ.