انګلېسي له روهي سره زده کړې؛ د that کلمې سمه کارونه - دويمه برخهد همدې لېکنې په لړمړۍ برخه کې مو د انګلېسي ژبې د that  کلمې په اړه د کارونې څلور ځايونه درته وښوودل. د لېکنې لومړۍ برخه په لاندې لېنک پيدا کولی شئ. 
https://rohi.af/news/82646
۵- that د مرکب حرف ربط يا تړونکي سره Compound Conjunctions with:
د يو شمېر هغه کلمو په سر کې هم د that کلمه کارول کيږي چې د جملې برخې سره تړي او د conjunction په توګه کار کوي. 
بېلګې
- in order that په دې اساس، په دې ترتيب
- so that نو داسې، نو په دې وجه
- in case that په دې صورت کې، په دې حال کې 
- now that اوس نو دغه
- He purchased the computer so that he might improve his typing
ده کمپيوټر واخېست، نو په دې اساس ښايي خپل ټايب لوړ کړي. 

۶- that د رېپوټ شوې خبرو وروسته After Reporting Verbs: 
کله چې د يو چا خبرې رېپوټ کوو يانې مفهوم په نورو کلمو کې لېږدو بيا هم له that ګټه اخېستل کيږي. 

بېلګه: 
-Ali told me (that) he wanted to move to New York
علي ماته وويل چې دی وغوښتل چې نيويارک ته کډه شي. 
يادونه۱ ـ دې صورت کې د that کارونه اختياري ده، ښايي ونه کارول شي خو بيا هم جمله د ګرامر او مفهوم پر اساس سمه ده. 

۷- that له ستاينوم وروسته After Adjectives: 
د ځينو صفتونو يا ستاينومونو وروسته هم that راځي او د ولې ځواب ورکوي. 
- I am happy (that) you found a new job
زه خوښ يم دا چې (ځکه چې) هغه نوې دنده پيدا کړه. 

يادونه۲ ـ دې صورت کې د that کارونه اختياري ده، ښايي ونه کارول شي خو بيا هم جمله د ګرامر او مفهوم پر اساس سمه ده. 

۸ that په ارتباطي فقره کې د مفعول په ډول As Object in Relative Clauses: 
د that کلمه په ارتباطي فقره يا Relative Clause کې د مفعول په توګه هم راځي او کارونه يې اختياري ده. 

بېلګه: 
- He invited the boy (that) he met on the train
ده هغه هلک دعوت کړ (کوم سره يې) چې په اورګاډي کې يې ور سره لېدنه کړې وه. 
پای 

تاسو دغه لیکنه شریکولی شئ!

د لیکوال نورې لیکنې
Loading...

تبصرې

تبصرې نشته

خپله تبصره مو ولیکئ