مصالحه سیاسی و منطق سخن! مواضع اخیر جناب امرالله صالح و سفارشهای من:

جنګیدم و جنګیدی، کشتم و کشتی. 
نه از دست تو ( شما) چیزی بزرګ بدست آمد و نه از دست من. نه تو ( شما) تمام شدیدو نه من(ما).
نفیه کردی و نفیه کردم. نه تو (شما) تمام شدیديد و نه من (ما).
درین ٤ دههء اخیر ملت افغان ، ناموس و
دختران عزت افغان، قتل و غارت و تباهی بی
سابقه را دیدند.
چایې څادر لیدلای نه وه
اوس د جمرود په غاښي ځي سر تور سرونه.
(پژواک)
دشمن چاق شد و هم تو و هم من در خدمت خارجیان و در خدمت منافع ستراتیژیک دیګران عملاً قرار ګرفته، وطن من و تو خراب میشود و دیګران ثمرهء آنرا میچینند.
حال چه باید کرد که به اين ظلم، قتل و تباهی خاتمه داد و یا حد اقل به تدریج از بین بداشته شود.
تفاهمات و مصالهء ممکن ایکه نتایج مطلوب، انساني و ختم جنګ برسیم؟
در وطن خویش ملک سرنوشت خود شویم
و
من هویت و برنامهء خود را دارم و تو خود.
راه حل چیست؟
حساب ګذشته: چند من را کشتی و چند ات را کشتم؟
میخواهی ادامه دهی. باشه، بسم الله.
نمې خواهي ادامه بدهی. باشه. بسم الله.
حزب اسلامی و حاکمیت کابل این دوهم را انتخاب کرد و ادامه جنګ و کشتن یکدیګر را توقف و راه تفاهم را در دست ګرفت و درست هم کردند.
قاعدهء بعدی کار:
من از تو امتیاز نمی خواهم و تو از من. من در براندازی تونیستم و تو در براندازی من.
من خارج از حاكميت در تحكيم صلح كمك ميكنم.
واماقربانیان قبلی، محاکمه وعدالت:
درست است علیه من ادعا های است و علیه شما ادعا های است.
میګويي کابل را ویران کردم و مردمش را کشتم. من میګویم تعداد راکت و سلاح ثقیله ای استعمال شده در محلات که ما با نیروهای خود در حومه ها و آن جانب کابل بودیمبا سلاح های ثقیله و راکتهای که علیه شما در محلات وجود تان درآن مناطق کابل و حومه های آن مقایسه کنید به وضاحت عکس ادعای شما ثابت میشود.
عدالت تأمین شود اما فرصت و قوت اين تأمین عدالت کدام و مرجع و فرصت آن و این ثالث بالخیر، عادل و قاضی کیست؟
وجود ندارد و یا هم توان ندارد. بلی وجود دارد اما توان تطبیق آنرا ندارد. همچوقضایا و اتهامات را به اختیار اشخاص مسلکی قرار دهید و برایش امکانات و صلاحیت با ارادهء سیاسی بدهید عدالت تأمین میشود. در افغانستان قحط الرجال نیست. تفاوت اینکه کادرهای مجرب و متعهد کشور نمی خواهند به هرقیمت فرصت خدمت داشته باشند. قضیهء آقای اېشچي و کابل بانک را مثال میاوریم.
از جانب دیګر وقت ما با این اعمال تاسف بار برادر کشی ګذشته سپری شده و به حال و آینده تمرکز ما کم و ضعیف میشود. میدانیم این عدالت نیست اما انتخاب دیګر هم مضرتر است و در عدالت الهی همه به جزای اعمال خواهند رسید. ګفتن و نوشتن اش ساده اما راه دیکر ممکن نیست.
برعلاوهء این من به هویت خود و برنامهء خود و شما به هویت و برنانهء خویش.
راه حل و راهکار اینده کدام است؟
یګانه مرجع دادن مشروعیت و هویت من ملت من است و ملت افغان اکثریت مسلمان و مسلمان تحت هدایت کتاب الله و سنت رسول الله و ادای رسالت علماء در روشن کردن ګپ و موضع حق و مساعدت در انتخاب نیک ملت را رهنمایی کرده و ما به ملت مراجعه کرده و ملت را مرجع مشروعیت میدانیم و مطابق خواست شان در روشنی کتاب الله و سنت رسول الله عمل میکنیم و فرصت انتخاب را به ملت میدهیم.
به فهم من باوجود تمام ناملایمات و جنایات واقع شده این یګانه راه ممکن است که ما را به سرمنزل نجات، سلاح و فلاح برده میتواند لذا از پروسهء مصالحهء سیاسي و توافق حزب اسلامی و حکومت کابل باید مواظبت و تأئيد کرد و به صلح و استقرار باید و باید فرصت و مجال داد. انتخاب دیګر خطا و بردن افغانستان دوباره به جنګ خیانت نابخشودنی است. انتخاب با شماست.
من به فراموش کردن ګذشته مخالفم و انرا توهین به خون شهداء میدانم. اما ګذشته برای انتقام نه، بلکه ګذشته برای حال و آینده است و به آن باید به این عنوان و به عنوان برحذر بودن و اموزش استفاده کرد. راه و انتخاب دیګر وجود ندارد و اګر هم است، خطاء است.
و ها آنچه جناب امرالله صالح شخصیت خوب کشور میخواهد همراه با یک سوء تفاهم و تفاوت است. این مطالبات جناب امرالله صالح زمانی درست بود و است که شما ها و جناب شان و حاکمیت کابل با تمام ارګاه و بارګاه و ١٣٠ هزار عسكر جهان و .... جناب ګلبدین حکمتیار را دستګیر میکردید و حال از نزدش میخواستید که معذرت بخواهد و این و آن. وی دستګیر نه شده. وی خود مانند طرف قضیه و به زور خود موجودیت خود را داشت، حفظ کرده و حال یک طرف قضیه است.
درچنین شرایطی تقاضا و مطالبات ديګر که آن در صورت دستګیری ممکن بود حال از جانب حزب اسلامی مطالبه کردن، مطالبهء خطاء ، نادرست و غیر واقعی است.
لذا باید بر میکانیزم های کار کرد که قتل و برادر کشی را پایان دهد و ملت سخن اصلی را پيدا کند که در آن زمان انتخاب ملت جناب حکمتیار و من و جناب امر الله صالح به ملت به خاطر بیاوریم که ای ملت متوجه باشید که کیها بر سر شما چه کردند و چرا باید من را انتخاب و آن حزب اسلامی را انتخاب نه کنید؟ لذا هر مطلب در وقت و زمانش. لذا نباید فرصتهای صلح و استقرار مردم افغانستان را به هدر داد و به این ترتیب به مواخذهء الهی ومواخذهء ملت افغان خود را مواجه ساخت.
از قهر و غضب الهی باید ترسید و مانع ادامهء خونریزی و برادر کشی در کشور خود و منطقه باید شد.
والصلح خیر
و ماعلینا البلاغ المبین
توکل علی الله، نعم المولی و نعم الوکیلتبصرې

تبصرې نشته

خپله تبصره مو ولیکئ

  • ټګونه

تاسو دغه لیکنه شریکولی شئ!

د لیکوال نورې لیکنې
news
سیاسي

لاف و پتاق را لغوه کرد!

Loading...