ذوقي او تفريحي
د خواړو په اړه یو بې ضرورته پوښتنه باندې د جرمانې رستورانت
ذوقي او تفريحي
کاناډایي سړي په سترګه کې خپل ځانته وېډیویي کېمره لګولې ده
ذوقي او تفريحي
افریقایي طوطیان یو د بل سره د انسان په څېر مرسته کوي
ذوقي او تفريحي
د میړه په نه حمام کولو سره ښځې د مېړه څخه د طلاق غوښتنه وکړه
ذوقي او تفريحي
د پولیسو افسر ته د یوې ښځې د شونډو د سرخۍ صفت ګران بیه تمام شو
ذوقي او تفريحي
۹۰ کلن بې پښو سړی د ۱۳۰۰ فټه اوچتې فضا څخه ځمکې ته ښکته شو
ذوقي او تفريحي
خلک په مالیزیا کې د ودونو ځانګړي ډول حیران کړل   
ذوقي او تفريحي

خلک په مالیزیا کې د ودونو ځانګړي ډول حیران کړل  

د رستورانت کارمند ته ۲۰۰۰ ډالر ډالۍ
ذوقي او تفريحي

د رستورانت کارمند ته ۲۰۰۰ ډالر ډالۍ