ننګرهار کې  د روهي خبريال هلته د مالټو بڼونو ته ورغلی؛ دې برخه کې د ننګرهار ولايتي مسوولينو او هلته شته کارګرو سره يې خبرې کړې.