له روهي ۶۰ ثانيې مهم خبرونه: د ا.ا بهرنيو چارو وزير  او مولانا فضل الرحمن  لېدنه