له روهي ۶۰ ثانيې مهم خبرونه د منظور پښتين په اړه د پاکستاني پوليسو عريضه