د افغانستان په څېر يوې ټولنه کې ميرمنې په دې کمې پوهېږي، چې د حمل موده کوم خواړه بايد وخوري او کومې چارې بايد تر سره کړي او يا هغه کومې کړنې دي چې په دې موده کې تر سره نه شي. 

دې مالوماتي وېډيو کې په همدې اړه مالومات وړاندې کيږي؛ وېډيو پر لاندې تړوني د روهي وېب پاڼې يوټيوب چينل کې کتلی شئ.