مفوض مدينة نيويورك حول تجربة المكان

استاد‌ ‌ګلرحیم‌ ‌خیرخواه‌ ‌طوطاخېل‌ ‌په‌ ‌۱۳۵۹‌ ‌لمریز‌ ‌کال‌ ‌کې‌ ‌د‌ ‌حیرتانو‌ ‌په‌ ‌ښار‌ ‌کې‌ ‌نړۍ‌ ‌ته‌ ‌سترګې‌ ‌غړولې‌ ‌دي.‌ ‌هغه‌ ‌تر‌ ‌دوولسم‌ ‌ټولګي‌ ‌پورې‌ ‌زدکړې‌ ‌ترسه‌ ‌کړې‌ ‌دي‌ ‌او‌ ‌وروسته‌ ‌په‌ ‌ هېواد‌ ‌کې‌ ‌د‌ ‌ځينو‌ ‌ستونزو‌ ‌له‌ ‌کبله،‌ ‌له‌ ‌زدکړو‌ ‌پاتې‌ ‌شوی‌ ‌دی.‌ ‌پلار‌ ‌يې‌ ‌نظامي‌ ‌افسر‌ ‌وو‌ ‌او‌ ‌دی‌ ‌به‌ ‌يې‌ ‌تل‌ ‌ورزش‌ ‌ته‌ ‌هڅولو.‌ ‌ښاغلی‌ ‌طوطاخېل‌ ‌۱۶‌ ‌کلن‌ ‌و‌ ‌چې‌ ‌سپورټ‌ ‌يې‌ ‌پيل‌ ‌کړ‌ ‌او‌ ‌په‌ ‌کمه‌ ‌موده‌ ‌کې‌ ‌یې‌ ‌ډېرې‌ ‌لاسته‌ ‌راوړنې‌ ‌خپلې‌ ‌کړې.‌ ‌ ‌

هغه‌ ‌د‌ ‌المپیک‌ ‌ملي‌ ‌کمېټې‌ ‌لپاره‌ ‌شل‌ ‌کاله‌ ‌وړیا‌ ‌او‌ ‌افتخاري‌ ‌دنده‌ ‌ترسره‌ ‌کړې‌ ‌ده.‌ ‌استاد‌ ‌ ګلرحیم‌ ‌د‌ ‌جمناستیک‌ ‌لپاره‌ ‌شپږ‌ ‌ځله،‌ ‌ملي‌ ‌ټيم‌ ‌جوړ‌ ‌کړی‌ ‌دی.‌ ‌نوموړی‌ ‌په‌ ‌کرېکټ‌ ‌بورډ‌ ‌کې‌ ‌څلور‌ ‌کاله‌ ‌کېږي‌ ‌چې‌ ‌د‌ ‌فټنېس‌ ‌ترینر‌ ‌دی.‌ ‌هغه‌ ‌په‌ ‌کور‌ ‌دننه‌ ‌څو‌ ‌ټيمونه‌ ‌تر‌ ‌اتلولۍ‌ ‌رسولې‌ ‌دي‌ ‌او‌ ‌د‌ ‌ملي‌ ‌ټيم‌ ‌په‌ ‌لوبغاړو‌ ‌هم‌ ‌د‌ ‌فټنېس‌ ‌تمرین‌ ‌کوي.‌ ‌

ښاغلي‌ ‌طوطاخېل‌ ‌په‌ ‌فټنېس،‌ ‌سپورټ‌ ‌فزیک‌ ‌او‌ ‌جمناستیک‌ ‌کې‌ ‌سلګونه‌ ‌ځوانان‌ ‌روزلي‌ دي؛‌ ‌چې‌ ‌ډېرو‌ ‌په‌ ‌داخلي،‌ ‌سیمه‌ ‌ییزه‌ ‌او‌ ‌نړيواله‌ ‌کچه‌ ‌مډالونه‌ ‌او‌ ‌اتلولۍ‌ ‌ګټلې‌ ‌دي.‌ ‌
هغه‌ ‌څو‌ ‌سفرونه‌ ‌کړي‌ ‌او‌ ‌اردن‌ ‌هېواد‌ ‌قبولي‌ ‌هم‌ ‌ورکوله،‌ ‌خو‌ ‌ده‌ ‌و‌ ‌نه‌ ‌منله‌ ‌او‌ ‌ويلي‌ ‌وو‌ ‌ چې ((وطن‌ ‌مور‌ ‌ده؛‌ ‌زه‌ ‌له‌ ‌خپلې‌ ‌مور‌ ‌سره‌ ‌خیانت‌ ‌نشم‌ ‌کولی‌ ‌او‌ ‌باید‌ ‌بچیان‌ ‌یې‌ ‌په‌ ‌ورزشي‌ ‌ ډګر‌ ‌کې‌ ‌د‌ ‌ویاړنو‌ ‌کټلو‌ ‌په‌ ‌موخه‌ ‌لا‌ ‌چمتو‌ ‌کړم))‌. 

استاد‌ ‌ګلرحیم‌ ‌خیرخواه‌ ‌طوطاخېل‌ ‌له‌ ‌ځوانانو‌ ‌غوښتنه‌ ‌لري‌ ‌چې،‌ ‌سپورټ‌ ‌ته‌ ‌مخه‌ ‌کړي‌ ‌او‌ ‌له‌ ‌نېشه‌ ‌يي‌ ‌توکو‌ ‌دې‌ ‌ځان‌ ‌وژغوري.‌ ‌د‌ ‌هغه‌ ‌په‌ ‌باور‌ ‌سپورټ‌ ‌د‌ ‌جسمي‌ ‌او‌ ‌رواني‌ ‌سلامتیا‌ ‌سبب‌ ‌ګرځي‌ ‌او‌ ‌ورزشکاران‌ ‌که‌ ‌وغواړي‌ ‌په‌ ‌هر‌ ‌ډګر‌ ‌کې‌ ‌تر‌ ‌نورو‌ ‌ښه‌ ‌ځلېدلی‌ ‌شي.‌ ‌

هغه‌ ‌له‌ ‌حکومت‌ ‌هم‌ ‌غوښتنه‌ ‌لري‌ ‌او‌ ‌وايي‌ ‌چې‌ ‌ورزشکارانو‌ ‌ته‌ ‌باید‌ ‌لا‌ ‌زیات‌ ‌امکانات‌ ‌په‌ ‌واک‌ ‌کې‌ ‌ورکړل‌ ‌شي‌ ‌او‌ ‌په‌ ‌ټولیزه‌ ‌توګه‌ ‌دې‌ ‌ملاټر‌ ‌ترې‌ ‌وشي.‌ ‌ښاغلی‌ ‌طوطاخېل‌ ‌زیاتوي‌ ‌چې‌ ‌ورزشکارانو‌ ‌د‌ ‌افغانستان‌ ‌درې‌ ‌رنګه‌ ‌بیرغ‌ ‌په‌ ‌نړيوالو‌ ‌لوبو‌ ‌کې‌ ‌رپاند‌ ‌ساتلی‌ ‌او‌ ‌د‌ ‌هېواد‌ ‌له‌ ‌وياړ‌ ‌او‌ ‌مېړانو‌ ‌ډکه‌ ‌څېره‌ ‌يې‌ ‌نړۍ‌ ‌ته‌ ‌ورپېژندلې‌ ‌ده.‌ ‌