د پانګوال کېدو اته  قانونه وپېژنئ!

۱- هدفمند قانون:
له ځانه دا وپوښتئ چې تاسې غواړئ چې پر راتلوونکي کې څه کاره شئ. ځاني یا فردي پرمختګ پر خپله سري توګه نه پېښږي باید یو کار وکړئ چې د پرمختګ یا روش لپاره یو کار وشي ؛ بې له دې چې وخت او انګیزه ته منتظر واوسو.

۲- د ثبات قانون:
که چېرې منظمه او منظبطه ونه اوسو د نړۍ هېڅ انګیزه نشي کولای ،چې زمونږ پرمختګ کې رغنده رول ولوبوي، د ورځني پرمختګ لپاره لازم قدم نظم ته محتاجه کېدل دي.

۳-د درد قانون:
د ژوند ټول ستونزمن پېښې اصلآ خوښونکې نه دي، ولې کولای شو چې له ټولو دردونکو پېښو څخه تجربو په فردي پرمختګ کې ګټه ترې واخلو.

۴- د ځای ناستې قانون:
د تلپاتې فردي پرمختګ لپاره باید چې په ټول توان سره  د ژوند ارزښمند شیان قرباني کړئ؛ستاسو انتخاب مستقیمآ د ژوند پر مسیر باندې اغیزه کوي.

۵- د پلټنې قانون:
تر هغې چې زده کړه ونکړئ هېڅکله پرمختګ نه کوئ، د " ولې " د خپل خوښوونکي کلمه باندې بدله کړئ؛څومره چې پلټنه کوونکي یاست په هماغه اندازه کولای شئ زده کړه وکړئ او پرمختګ وکړئ.

۶- د الګو یا مثال قانون:
کله چې ستاسو د پرمختګ لاره کې یو پوه شخص واوسي نو ستاسو فردي پرمختک ساده تره کېږي،د با تجربه کسانو  څخه ګټه واخلئ؛ او یا یو کس استخدام کړه چې کوم کارونه باید ترسره کړئ درته یې وښايي.

۷-د همکارۍ قانون:
فردي پرمختګ مو نه باید چې پر خپل محور کې واوسي، د خلکو هغه ضروریتونه چې تاسو ته مهم دي درک کړئ او  وګورئ چې څنګه کولای شئ د هغوې د ژوند ښې ګڼې لپاره مرسته وکړئ ؛ دا یواځینی لاره د رضایت او د داخلي خوښوي لپاره ده.

۸- د پرمختګ قانون: 
هر کار مو چې ترسره کړی او هره بریا مو چې ترلاسه کړی د پرمختګ قابل دی، پوهان وایي چې په سلو کې لس ۱۰%  فیصده خلک د خپل توان څخه استفاده کوي؛ خلک کولای شي څه چې پخوا یې درلودل له هغې ډېر ترلاسه کړي.