هندوستان نوی بالستيک توغندی جوړوي

دهندوستان د ستراتيژيکو توغنديو پروګرام مشر ( وي کې سرسوات ) خبري رسنيو ته وويل ، هندوستان د  داسې بالستيک توغندي په جوړولو لګيا دی ، چې د 6000 کيلومترو په واټن د نښې ويشتلو وړتيا به لري . د دغه توغندي له جوړولو سره ، چې ( اګني 4 ) نوميږي ،  دموجوده توغنديو واټن به دوه ځلې زيات شي .