سبا ته به امريکا پاکستان ته شپږ اف _ 16 ډوله الوتکې ورکړي

 د هغه تړون له مخې ، چې په2006 ز کال کې د امريکا او پاکستان تر منځ شوی، پاکستان د پنځه سوه ميليونو په بيه له امريکاي څخه ياد شوي ډول الوتکې رانيسي.
ټاکل شوې سبا ورځ به هم پاکستان ته د شپږ اف _ 16 ډوله الوتکې ورکړل شي او دا څلورم ځل دی ، چې امريکا پاکستان دا ډول الوتکې تحويلوي.