جاپان ويلون غږوونکې روباټ جوړ کړی


د جاپان  ټويوټا شرکت د انسان په بڼه يوداسې روباټ جوړ کړی ، چې کولای شي ډېر ښايسته ويلون وغږوي . دغه روباټ ، چې په دوو پښو قدم وهي ، 150 سانتي ونه  او 56 کيلو وزن لري .
د دغه روباټ  لاسونو او ګوتوته  17 مفصلونه اچول شوي او په همدې دليل کولای شي د ويلون غږولو په څېر ظريف کارونه تر سره کړي .په پام کې ده له دغه روباټ څخه د ناروغانو په پالنه کې ګټه واخېستل شي ، د بېلګې په توګه روباټ کولای شي يو ناروغ په ارامۍ سره له تخت څخه پورته کړي .
د ټويوټا شرکت پتيلې ده ، دغه روباټ تر کال 2010 پورې بازار ته د عملي استفادې لپاره راوباسي .