اوس پژواک تازه خبرونه د SMS له لارې هم وړاندې کوي

په افغانستان کې د پژواک خبري اژانس کاري موده له یوې لسیزې اوړي؛ پژواک د خبر خپرولو له نورو لارو سربیره اوس د SMS له لارې هم تازه خبرونه خپروي.
په هېواد کې د پژواک خبري اژانس خبري پوښښ تر نورو خبري رسنیو نسبي زیات دی.
له سیمه ییزو خبرونو نیولې ان تر ملي او نړیوالو خبري پېښو پورې کولی شئ، چې په اسانه توګه د پژواک خبري اژانس د SMS له لارې ژر او دقیق خبر وه اوسی.
د پژواک خبري اژانس SMS ته د لاسرسي لپاره، کولی شئ چې همدا نن د میاشتني بنډل لپاره، ۱۱ شمیره، د اونیزې بکسې لپاره، ۸ شمیره او د ورځني بنډل لپاره، ۵ شمیره ۵۱۲ ته واستوئ؛ له تاسې به یوازې د میاشتې ۳۰، د اونۍ ۱۰ او د ورځې ۲ افغانۍ وګرځول شي.
له یاده دې نه وي پاتې، چې د پژواک خبري اژانس له خبري پېښو څخه د ځانګړې اپلوکېشن له لارې هم کوی شئ، چې خبر وه اوسی.