روغتیايي پاملرنه

شیدې څښل پۀ سباناري د وینې شکره را ټیټوي
 

څېړ‎نه:
شیدې څښل پۀ سباناري باندې د شکري د ناروغانو سرہ مرسته کوي او پۀ وینه کې د شکري کچه را ټیټوي.
یوازې یو ګلاس خالص شیدې (پرته لۀ اوبو او بورې) چې ترھرڅه زیاته کچه د پروټین لري، ھرہ ورځ څښل يې د ټولو اړ‎ینو آمینو اسیدو (امینو تیزاب/ تروشي) لرونکېو توکو ورځنۍ اړ‎تیا پوره کوي.

دا څېړ‎نه تازه د کانادا د ګیلفھ او ټورنټو پوھنځیو پۀ ګډه ثبوت ته ورسوله = ټورنټو ۲۰/ زمری/ ۱۳۹۷
نو پدې بابت وايي چې شيدې کارول ترنورو لبنیاتو کم ترکمه د شکري رنځورته لۀ سبا ناري سره سم خورا ګټور تمامېږ‎ي او د غرمې لۀ ډوډۍ خوړلو‎ وروسته به يې ھم پۀ وینه کې د شکرې (PPBS) کچه نه لوړ‎ېږ‎ي.
•لنډه او ګټورہ نسخه