زمرد د مار سترګې ړندوي/ ۴ برخه

 
لاجورد مرګ ليږدوي او را ليږدوي!
 لمرداوچتولړيو پر نامه باندې طلایي لمبه لگولې وه، او داسې ښكاريده چې تا به ويل ، نيرون نوی دشپې له زړه دآتن دښاردسوځيدو نندارې ته راوتلى دى ، داوبو نري شرهار په خپل نازك آواز سره ځان په غوږو ښه لګاوه ،له لرې لرې ، د درزونوغږونه اوريدل كيدل .،خودا نه ښكاريده چې دا دتوپونو ډزونه وو اوكه دسورنګونو، كله كله به له يوه اوبله داهم اوريدل كيده چې داهغه سورنګونه دي چې د زمردودموندلو په خاطر په وحشیانه توګه  دآمر اودهغه دباندنیو شریکانو په نغوته ترسره كيږي اوپه ورځ کې څوڅوځلې دا غرونه سره ښوروي او لړزوي ...   خو په دي نږدي  سیموکې لاهم آرامې وه آودآرامې شپې زړه دشوراوزوږ په دنياګۍ یانی ورځې ته لا تراوسه هم نه و لاهو شوى، لاتراوسه هم خوب د ويښوپردنياباندې دبرلاسي لاس غوړولي و، لاويده ، ويده وو، اوويښ ويښ ، خوويده لاتراوسه هم پرته له يوه هيجانې او درانه  درزه په بل څه نه ويښيدل.
په همدغه آرام سهار كې د چورلكو ناڅاپې ناستې ،ټول له خوبه راپاڅول ، په  شنه سهاركې آمر له خارجي سوداګرو سره دمعاملې په خاطر په خپله دلته راورسيد، په هغه سهار هم ده سبا نارى له ميلمنوسره وكړ . خارجيانو اوس دى خورا ښه پيژانده دده په باره كې يې هم اوريدل اوهم يې هرڅه په سترګو ليدل، ترټولو مهمه داچې دوى ټولو دی  دده ديارانو او مهمو كسانو له مخې هم ښه پيږانده اودهغو په كړو وړوكې يې په تمامه مانا څيړلى اوپيژندلى و. كله چې  خارجیان له هغه سره دكتنې اوناستې په اړه خبرشول ، دوى دهغه لپاره اوله هغه سره  دخبرولپاره ډيرپه انديښنه كې نه وو.  ځکه چې دوی ته دخپل دغه اوږده سفر په ترڅ کې دهغه نفسي اومادي كمزورۍ گردې ورمعلومې وي.  د دوی په اند كه څه هم امر دشيطانت اودوه رنګۍ سمبول و، خودوى بياتر هغه څوڅوځلي زيات وو. په دى چې آمراوس نوی په دغه تورسمندر كې دلامبولپاره تكل كړى و اوهغوى اوس په دغه برخه كې دچا خبره استاذان شوي وو.  
ده هغوى سباناري ته ومنل ،كله چې هغوى روغبړ ورسره وكړ، دى ډيرستړې معلوميده ، داسې چې فكركيده ټوله شپه يې خوب نه دى كړي. له روغبړه يې وروسته دهركلي په پلمه خپلې خبرې داسې پيل كړې :
_ ښاغلو، زه تاسې ته په خپله دغه غرنۍ دره كې هركلى وايم ، داډيره ښكلى دره ، داډيرتاريخى وطن دى ، خوماچې كوم نوم اووياړ دغې درې ته  ستاسې غوندې  دوستانوپه مرسته ورپه برخه كړ، دومره شان اوشوكت دغې سيمې كله نه درلود. زه همدلته اوسيږم . ددغو غرونو هرتړه په غميوډكه ده ، تاسې كولاى شئ زموږ ډيرښه مشتريان شئ ، زما ځاني هيله داده چې دنورو دوستانو پاملرنه هم زموږپرخوا راواړوئ ، همدا اوس  چې هرڅه زماپه لاس كې دي ، زموږ نمايندګې په پاريس ، توكيو، تايوان ، جنوبي افريقې ، ډهلي ، پيښور اونورو هيوادو كې ستاسې هرډول فرمايشوته زما په استازيتوب مثبت ځواب دركولاى شي . زه خوشاله يم چې دلاتينې امريكا له دوستانو (قاچاقبرو) سره ستاسې له لارې آشناكيږم ، هيله من يم چې موږ اوتاسې به خپله لومړنى معامله په ښه توګه ترسره كړو، زما له خوا ډاډه اوسئ ، موږ كولاى شو ، ستاسې د هرډول تجارتې توکونو لپاره  ټولې اسانتياوې ، ان تر چورلكو پورې تيارې اوپه واک کې در كړو اوله تاسې سره ستاسې مالونه سره له دې چې په جنوب اوختيزكې حالات زما په گټه ندې بياهم دپاكستان ترپولې پورې ور رسوو. خو په شمال کې  ترتاجک پولې آخوهم ستونزه نشته ، زه دم گړۍ په كابل كي په يوه سخته جګړه كې ښكيل يم . هيله من چې وخت به مودلته ښه تيرشي ، اوپه ګډه به ديوې ښې راتلونكې اودومداره معاملې په لور حركت وکړو...
ميلمنوهم په وار سره لنډې لنډې خبرې وكړې ، كله يې چې خداى پامانې سره کاوه ، دډلې مشر، دارجنټاينې غميودوى دانې په خورا درناوي سره ورته وړاندې كړې . چا چې دا دانې امرته وركولي نوداخبره يې هم ورسره وكړه چې :
_ دادارجنټاين ترټولو قيمتې دانې دي چې بيه يې داوسني بازار په نرخ ترلسو زرو ډالرو لوړه ده ...
كله ېې هغو ته په ځيرځير وكتل ، ورته خوشاله شو، په داسې حال كې  چې خوله ېې له خوشالۍ  سره شواړه شوې وه يوازې دادوې كلمې  ترخولې راووتې :
_ ماشاالله ، تنكيو...تنكيو ... ویری ویرې ...
دوى له يوه بل سره خداپامانې وكړ، آمر بيا هم قاچقبرانو ته دتجربو خبره ورياده كړه، اومطلب يې داو چې دوى برسيره پردې چې داكاركوي ، په دغه ترڅ كې  دنورو نورو كمالاتو اوجمالاتو چې په ډاګه یې نه شوای ویلای هیله من دي . او هغه باید دوی زده کړي ترڅو دغه قاچاقی تورسمندرته  دوى هم نورپه خپله ورګډ شي . آمرله دوى سره څلور پنځه ساعته دټاكلې معاملې په اړه خبرې وكړې ، اوله هغوى سره وروستى جوړې ته ورسيد، سورږيري انجينرته هرڅه معلوم وو، اوهغه څه چې بايد په دى اړه  له دوی سره  ددوی له غوښتنو سره سم ترسره شي دهغو په اړه هم  لارښونه ده ته وشوه . ده دالارښوونه هم  وكړه چې په وروستى ورځ به دى هم راشي اوددوى په وياړ به يوه وروستى ميلمستيا هم جوړه کړي ...
په هغه ورځ ميلمنو دآمرټولو اړوندانو ته يوه يوه ډالۍ وركړه ، خپله امر ته،  سورږيري انجينرته ، جانو بچې ادي اونورو ټولو ته يې يوه يوه ارجنټايني زرګرانو جوړه كړي غمي لرونكې ګوتي وردالۍ كړي ، جانو خو خپله ډالۍ همداسې ژوندى شيرين آغا ته دخپلې لومړنۍ ډالۍ په توګه وركړه ځكه يې داخبره ورته كړې وه چې :
_ كت تو خوب معلوم ميشه ... انشاالله صاحب چيزهاى خوب مسازمت ... رى نه زن ، تو زنده باشي ، من زنده باشم، ازى شكارا پيش ما زياده است ، اگرديگه هيچ هم نشد ، باهم كابل مي ريم . هرچه ، درهرجا خوش ات آمد  ازتوست ، ان دخترا ى مقبول وقشنگ کابل جان هم از خودت اس ....
 
سورږيرې انجينر لكه څرنګه چې آمرسپارښتنه ورته كړې وه ، دميلمنو په عزت بوخت و، اوپرهغو موادو چې خبرې شوې وې چې په هغو كې د لاجوردو لويې ټوټې اوزمردو داني وې ، خارجې سوداګرو ته د پيښور دګوړې په منډيې چې هلته ددوى استازي دهمدغو اړيكو سمبالونه ترسره كوله وركړه شوه، ځكه چې دامواد دوى لاپخوا هلته اوهغه ته ورته بازاروته رسولي اوهلته يې ځآى پرځاى كړي وو.ددغې سوداګرۍ ترټولو مهمه برياو داوه چې سورږيرى انجينيراو په خپله آمر اوس په دې پوهيدل چې دوى دقيمتې دانو لوړي اولويې ټوټې دڅه لپاره اوپه څه شان كاروي ، ددوى لپاره دايوه نوې تجربه وه ، داسې چې تراوسه لادوى په دغه لاره كې په دغه لوبو لاډيرنه پوهيدل ، دوى په دغه معامله باندې خورا خوشاله وو. په وروستۍ  شپه چې د بونس آپرس اوسيدونكې سوداگر له شريك فرانسوي سوداګرسره په څه باندې خواشينى شوى و هغه په ډيره ځيركۍ سره خپله امر اوسور ږيرې انجينرته يوازې دا ترغوږو ورتيره كړي وه  چې موږ په دغو دانو كې نورمالونه اوياله دغودانو سره نورشيال مله كوواو بيايې نورځایو ته استوو، دوى په همدومره خبره له خوشالۍ  په جامو كې نه ځايدل . او امر په دې ټولو اوس ښه پوهيده ، كله يې چې له نوموړوسوداګرو سره معامله كوله ، په هغو شپوكې پركابل باندې دسختوجګړو وار نه كيده ، خوده دکابل په هغووينو تویولو كې خپل كار كاوه ، ده هغه دسترګوتور سوداګر په دولتې چورلكو كې دافغانستان ترپولوپه خپله بدرګه كړل ، كله چې له هغې خوا بيرته راستانه شول ، نو بيا يې سورږيري انجينر ته په خپله رنګې خو له دوه رنګۍ ډکې ږيرې لاس راتيركړ اودايې ورته وويل چې :

  • - داځل بايد موږ خپلو نمايندګيو ته دزمردو په لويو ټوټوكې له پيښور او تاجكستان څخه نورقیمتي نشه یی توکونه لکه هيروين او نور دخيلې نوې تجربې په توګه وليږدوو ... ځکه چې دکابل جنګونه تاوده ساتل اوددغه ښاردښاریانو وژل  په روا معاملو سره ناشونی کاردي ...