ورزشي
د توکیو المپیکي سیالۍ د ۲۰۲۱ کال وځنډول شوې
ورزشي

د توکیو المپیکي سیالۍ د ۲۰۲۱ کال وځنډول شوې

فرهان يوسفزی او د کرکټ مشرتابه
ورزشي

فرهان يوسفزی او د کرکټ مشرتابه