سیاسي
د یوې بې پایلې جګړې پایله به څه وي؟
سیاسي

د یوې بې پایلې جګړې پایله به څه وي؟

د لنډ مهالي حکومت د رامنځته کېدو خوب او تعبیر
سیاسي

د لنډ مهالي حکومت د رامنځته کېدو خوب او تعبیر

وړوکی درد او غوښتنه 
سیاسي

وړوکی درد او غوښتنه 

جهادي مافیا او امرالله صالح
سیاسي

جهادي مافیا او امرالله صالح

دجنیوا له غونډي ورسته زمونږ مسولیت!
سیاسي

دجنیوا له غونډي ورسته زمونږ مسولیت!