سیاسي
 د محترم دانش د سپکو سپورو په ځواب کې
سیاسي

د محترم دانش د سپکو سپورو په ځواب کې

د سرونو د وهلو نه، د يوبل منلو سياست ته اړتيا لرو
سیاسي

د سرونو د وهلو نه، د يوبل منلو سياست ته اړتيا لرو

سوله او ګاونډیان!
سیاسي

سوله او ګاونډیان!

موږ نیابتي سوله نه غواړو!
سیاسي

موږ نیابتي سوله نه غواړو!

موږ ټول د سولې تږي يو
سیاسي

موږ ټول د سولې تږي يو

افغان سوله او د صالح غورې پرشې
سیاسي

افغان سوله او د صالح غورې پرشې

خپلمنځي خبرې اترې؛ احتمالي خنډونه او حل لارې
سیاسي

خپلمنځي خبرې اترې؛ احتمالي خنډونه او حل لارې