مفوض مدينة نيويورك حول تجربة المكان

قرار است در  چند روز آینده افغانستان به تعداد پنج کانتینر مال و تولیدات خویش را از طریق بندر چابهار ایران به کشور هندوستان صادر نماید و این در حالی است که چند ماه قبل هزار ها تن گندم کمک شده از سوی کشور هند از همین بندر به افغانستان وارد گردیده بود.

به نظر میرسد در این داد و گرفت آهسته آهسته مسیر چابهار به راه اصلی معاملات تجارتی میان کابل و دهلی مبدل گردد و نیاز به بندر کراچی پاکستان برای هردو کشور کاهش خواهد یافت ، هندوستان از قبل مبلغ ۵۰۰ میلیون دالر در چابهار سرمایه گذاری نموده و به پیشنهاد ایران آمادگی میگیرد تا همین مبلغ دیگر را هم بمصرف برساند تا در کنار افغانستان به بازار های جنوب آسیا دست پیدا کند.

روی همرفته  اسلام آباد بلاخره دانست که داد و گرفت تجارتی کابل و دهلی به ضرر این کشور تمام شده است و نخست وزیر پاکستان عمران خان اعتراف نمود که تجارت میان افغانستان و پاکستان بگونه ی بی پیشینه ی کاهش پیدا کرده است.

عمران خان به حکومت خود هدایت داده است که بندر تورخم را بطور ۲۴ ساعته باز نگهدارند و این یعنی پاکستان بعد از هفتاد سال به باخت خود در عرصه اقتصاد به افغانستان اعتراف کرد و در مقابل سیاست های اقتصادی رییس جمهور غنی زانو زد.

عمران خان می پذیرد که به علت گام های بزرگ و استراتیژی های دقیق اقتصادی رییس جمهور افغانستان اسلام آباد به میلیون ها دالر مارکیت تجاری اش را در افغانستان از دست داده است.

در کنار عمران خان سایر سیاسیون نیز میدانند که پروژه دهلیز های هوایی غنی روز به روز موفق میگردد و تجارت میان کابل و دهلی رونق پیدا می کند و پاکستان از دهلیز اقتصادی اخراج می گردد.

بانک مرکزی پاکستان گزارش اسفباری را در مورد داد و ستد تقدیم نمود که درین گزارش کاهش بی پیشینه ی اموال پاکستانی در بازار های کشور های همسایه و ازدیاد تولیدات تجاری میان کابل و دهلی نشان میداد.

 بانک مرکزی پاکستان می گوید   که در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ صادرات افغانستان به این کشور در حدود ۲۰ فیصد بیشتر شده است و به ۸۵ میلیون دالر رسیده است که در مقایسه به سال قبل ۱۵ میلیون ازدیاد را نشان میدهد.

این در حالی است که معضل تجارتی میان کابل و اسلام آباد چالش ها بیشتر گردیده است و در افغاانستان مشکلات چون خشکسالی و ناامنی به حاصلات زراعتی صدمه وارد کرده است.

به اساس احصایه بانک دولتی پاکستان صادرات پاکستان به افغانستان ۱۸ فیصد کاهش پیدا کرده است که در چهار سال گذشته با این وضعیت بد پاکستان قبلاً مقابل نگردیده بود و بلاخره با پلان های اقتصادی آقای غنی این کشور تحت فشار زیاد اقتصادی قرار گرفته است.

 از جولای ۲۰۱۸ الی دسمبر سال روان به ارزش ۶۰۸ دالر کالاهای بازرگانی از پاکستان وارد افغانستان گردیده است در حالی که سال گذشته در همین مدت نزدیک به ۷۴۰ ملیون دالر مال از پاکستان وارد گردیده بود.

 اطاق های تجارت پاکستان می گوید در سال ۲۰۱۲ با افغانستان به ارزش ۴ میلیارد دالر داد و ستد داشته که سهم افغانستان درین معاملات ۵ فیصد بود و با گذشت هر روز سهم پاکستان افزایش پیدا میکرد.

بانک دولتی پاکستان می گوید در ماه دسمبر گذشته از پاکستان به ارزش ۷۴ میلیون دالر کالا به افغانستان صادر گردیده است در حالی که در دسمبر سال ۲۰۱۷ به ارزش ۱۶۳ میلیون دالر کالای پاکستان به افغانستان وارد گردیده بود.

پاکستان می گوید که واردات کالاها از افغانستان نسبت به ماه نوامبر دونیم فیصد بیشتر شده  و  در کل صادرات افغانستان به پاکستان افزایش یافته  و واردات از پاکستان کاهش پیدا کرده است.

مقامات افغانستان می گوید میزان صادرات و واردات افغانستان میلان مثبت دارد و امید میرود که به تناسب  ۱۲ ماه گذشته ارقام جدیدی را که نشان دهنده بهتر شدن صادرات باشد اعلام کنند.

 منابع وزارت های مالیه و تجارت می گویند که صادرات افغانستان  به یک میلیارد دالر رسیده است و تا اخیر سال جاری به یک ونیم میلیارد و سپس به دو ملیارد افزایش پیدا کند.

بازرگانان پاکستانی از حکومت شان می خواهند که تجارت با افغانستان را محور توجه خود قرار داده و رابطه اقتصادی شان را بهتر ساخته و از نو تعریف نمایند در میان تجار پاکستانی بیشتر کسانی که مربوط پختونخواه می باشند بیشتر علاقمند بهتر شدن روابط تجاری میان دو کشور می باشند.

 بازرگانان پاکستان از دستور جدید عمران خان که گفته است بندر تورخم را بطور ۱۴ ساعته بروی تجار دو طرف باز بگذارند استقبال نموده اند.

منابع نزدیک به رییس جمهور غنی می گوید به اساس خط مشی اقتصادی رییس جمهور بلاخره پاکستان برای افغانستان آغوش مجبوریت باز کرد.