دنړۍ تر ټولو لوى مار

   ژباړن : اوڅار افغان  د نړۍ تر ټولو لوى مار (( پيتون )) د (( جاوا )) په ټاپو كې ژوند كوي ، چې د (( ګينېس )) د ريكارډونو په كتاب كې ثبت شوى دى. دغه مار نهه نيم متره اوږدوالى او دوه سوه كيلو ګرامه وزن لري. خو په ۲۰۰۳ ز كال كې د اندونېزيا په يوه كلي كې بزګرانو د (( پيتون )) يو داسې لوى مار وموند ، چې څوارلس متره او پېنځه اتيا سانتي متره ( ۸۵ ، ۱۴ ) اوږدوالى او څلور سوه اوه څلوېښت ( ۴۴۷ ) كيلوګرامه وزن يې درلود. د (( پيتون )) ماران د نړۍ تر ټولو لوى ماران ګڼل كيږي. هغوى كولاى شي د پسه په اندازه ژوى وخوري ، همدا راز انسان هم له خپل ستوني نه تېرولاى شي. د لويو مارانو له ډولونو نه چې له (( پيتون )) نه وروسته په خپل لويوالي سره دوهم ځاى لري ، هغه د (( انا كوندا )) مار دى. دغه ماران په سويلي امريكا كې پيدا كيږي. هغوى معمولا په اوبو يا ډوبنيو ( جبه زار ) كې ژوند كوي. د (( انا كوندا )) مارانو يو ډول د سويل ختيزې اسيا په ځنګلونو او ډوبنيو كې ( جبه زارو ) كې ژوند كوي. نوموړي ماران ډېره ښه لمبا كوي او كولاى شي چې تر ډېره ځنډه د سيند د اوبو په تل كې پاتې شي. له اوبو نه هغه مهال راوزي چې غواړي پيتاوي ته ځان تود كړي او ښكار وكړي. ددغه مار خوراكي توكي مارغان ، تي لرونكي ژوي او كبان دي. د (( اناكوندا )) تر ټولو اوږد مار يوولس متره او درې څلوېښت سانتي متره ( ۴۳ ، ۱۱ ) ثبت شوى دى. د (( انا كوندا )) ماران د وزن له پلوه هم له (( پيتون )) مار نه كم دي. د (( انا كوندا )) مار له ډبل پوستكي نه بومي وګړي بكسونه ، موزې او ځينې نور شيان جوړوي. هغوى ددغه مار له غوښې او غوړو نه په خواړو كې كار اخلي ، او وايي چې غوښه يې ډېره خونده وره او خوږلنه ده. د (( اوداف )) مار بلاربه مېږه له ستوني تېره كړې ده نړۍ تر ټولو لوى مار ژباړن : اوڅار افغان د نړۍ تر ټولو لوى مار (( پيتون )) د (( جاوا )) په ټاپو كې ژوند كوي ، چې د (( ګينېس )) د ريكارډونو په كتاب كې ثبت شوى دى. دغه مار نهه نيم متره اوږدوالى او دوه سوه كيلو ګرامه وزن لري. خو په ۲۰۰۳ ز كال كې د اندونېزيا په يوه كلي كې بزګرانو د (( پيتون )) يو داسې لوى مار وموند ، چې څوارلس متره او پېنځه اتيا سانتي متره ( ۸۵ ، ۱۴ ) اوږدوالى او څلور سوه اوه څلوېښت ( ۴۴۷ ) كيلوګرامه وزن يې درلود. د (( پيتون )) ماران د نړۍ تر ټولو لوى ماران ګڼل كيږي. هغوى كولاى شي د پسه په اندازه ژوى وخوري ، همدا راز انسان هم له خپل ستوني نه تېرولاى شي. د لويو مارانو له ډولونو نه چې له (( پيتون )) نه وروسته په خپل لويوالي سره دوهم ځاى لري ، هغه د (( انا كوندا )) مار دى. دغه ماران په سويلي امريكا كې پيدا كيږي. هغوى معمولا په اوبو يا ډوبنيو ( جبه زار ) كې ژوند كوي. د (( انا كوندا )) مارانو يو ډول د سويل ختيزې اسيا په ځنګلونو او ډوبنيو كې ( جبه زارو ) كې ژوند كوي. نوموړي ماران ډېره ښه لمبا كوي او كولاى شي چې تر ډېره ځنډه د سيند د اوبو په تل كې پاتې شي. له اوبو نه هغه مهال راوزي چې غواړي پيتاوي ته ځان تود كړي او ښكار وكړي. ددغه مار خوراكي توكي مارغان ، تي لرونكي ژوي او كبان دي. د (( اناكوندا )) تر ټولو اوږد مار يوولس متره او درې څلوېښت سانتي متره ( ۴۳ ، ۱۱ ) ثبت شوى دى. د (( انا كوندا )) ماران د وزن له پلوه هم له (( پيتون )) مار نه كم دي. د (( انا كوندا )) مار له ډبل پوستكي نه بومي وګړي بكسونه ، موزې او ځينې نور شيان جوړوي. هغوى ددغه مار له غوښې او غوړو نه په خواړو كې كار اخلي ، او وايي چې غوښه يې ډېره خونده وره او خوږلنه ده. د (( اوداف )) مار بلاربه مېږه له ستوني تېره كړې ده