د مرګ مثلث (Triangle of Death)؛ ستاسې د مخ کومه برخه او څومره ګواښونکې ده؟

طب او د درملنې برخه کې ورته Triangle of Death يا  Danger triangle of the face وايي. دا برخه د لاندې شونډې څخه بيا د پوزې د پورتني هډوګي پورې د مخ حساسه برخه ده. دغه مثلث کې د وينې رسونې ځانګړی بهير شتون لري، چې پوزې او د پوزې شااوخوا ته په کې وينه  رسيږي. که چېرې د پوزې دغه ساحه يا nasal area التهابي شي نو شونې ده، التهاب مغزو ته لار پيدا کړي او دې سره مغز  التهابي شي. که چېرې دلته التهاب رامنځ ته شي، نو دلته رګونو کې وينه دريږي، چې د  cavernous sinus thrombosis په نوم ياديږي. د وينې دغه درېدنه د مغزو لاندې برخه او د سترګو کاسو شاته واقع کېږي. دغه رګونه چې د  cavernous sinus thrombosis په وسيله بنديږي، وينه له سر او مخ څخه بېرته زړه ته وړي، نو که چېرې التهاب پيدا کړي د مرګ سبب کيږي او پر همدې بنسټ د مخ دغه برخې ته د مرګ مثلث يا Triangle of Death وايي. 

ددغه برخې ميکروبي کېدنه meningitis هم منځ ته راوړي. meningitis هغه حالت دی چې د مغزو پرده او غشا په کې پړسيږي او التهاب پيدا کوي. که چېرې دې مخ دغه حساسه برخه باندې دانې يا نېنکۍ وشي او بيا هغه سورۍ شي، نو بله ناروغي چې ترې پيدا کيږي، د brain abscess په نوم ده. brain abscess هغه ناروغي ده چې بکترياوې او فنجي د دماغو نسجونو ته لار پيدا کړي. 

ډېری کسان چې د مخ پر دغه برخه (د مرګ مثلث) باندې يې کومې دانۍ پيدا شي، يا وچېچل شي او يا په کومې بلې بڼې ټپ شي، نو د دانو سوري کېدل سبب کېږي، چې التهاب او ميکروبي کېدنه رامنځته شي او له دې لارې بيا پورته درې ناروغۍ چې مستقيماً پر مغزو اغېز  کوي، رامنځ ته کيږي. دا چې د د مرګ مثلث  برخه کې د وينې ځانګړی جريان شتون لري نو که چېرې دغه جريان ته بکترياوې او فنجي دننه شي، زړه او دماغو ته رسيږي او د مرګ شونتيا ډېريږي. 

په طعبيي ډول سره د مخ دغه برخه خوندي ده او د پورته ناروغيو د رامنځ ته کېدو شونتيا په کې کمه ده. د مخ دغه برخه هغه وخت په رېښتني ډول سره د مرګ مثلث کېږي، چې کله دلته ځوانکۍ او نورې دانۍ پيدا شي او بيا دغه داني په ګوتو سوری او وسپړل شي. د لاسونو ګوتې هم مضرې بکترياوې لري، پر دانو ډېر زيات فشار ترڅو سوری شي، سبب کيږي، چې دلته د وينې جريان ته بکترياوې لار پيدا کړي. دې برخه کې د ډاکټرانو لومړۍ او وروستۍ توصيه دا ده، چې د مرګ مثلث برخه کې هر ډول دانې او ټپونه بايد هېڅکله لمس نه شي او فشار پرې رانه شي. دغه دانې دې پرېښودل شي چې په خپله سوری او يا هم وچې شي. که چېرې دغه برخه کې دانۍ درد او يا خارښت کوي، نو بيا لازمه ده، چې د ډاکټر د توصيې او درملو اړوند اقدام وشي، نه خپلسرې کړنې. 

لکه څه ډول مو چې وړاندې يادونه وکړه د  مرګ مثلث برخه کې تر ټولو ګواښونکي لاملونه د دانو سوري کول popping pimples دي. د دانو سوري کول خلکو ته يوه ساده موضوع ښکاري او په اړه يې دومره ژور فکر نه کوي، چې دا کوچنۍ مسله انسان د مرګ تر کچې هم رسولی شي. نو اړينه دا ده چې د لاندې شونډې بيا د پوزې تر سر پورې دغه برخې سره پوره پاملرنه وشي، نه يوازې چې پرې دانې او نور تپونه ونه ګرول شي، بلکې له هر ډول ضربې، ډېر ساړه او سخت تودخي هم څخه وساتل شي.